Wygodne i skuteczne
zarządzenie automatami
vendingowymi – VDM Sync

Zmieniamy sposób, w jaki przemysł zarządza swoimi zasobami z wykorzystaniem systemów SupplyPoint.

aplikacja

Wszystko w jednym miejscu

  • Synchronizacja danych z wielu automatów
  • Agregacja informacji
  • Raportowanie oraz monitorowanie statusów maszyn

Monitorowanie i kontrolowanie dostępności artykułów BHP

Monitorowanie

Na bieżąco śledzisz działanie automatów SupplyPoint oraz status synchronizacji.

Agregacja

Nasza aplikacja pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych z wielu źródeł SupplyPoint, umożliwiając szybkie i efektywne analizy.

Raportowanie

Generujemy czytelne raporty i analizy oparte na danych z automatów.